Aksel Jensen
Restauratør

Kontakt os

Skal Pavillonen
 Skalvej 24
 DK-9240 Nibe
 

 Tlf. til restauranten: 98 35 12 90
 Tlf: 98 35 14 85
 E-mail: skalnibe@hotmail.com